Klachtenprocedure

RecreatieVerzekeringen.nl hecht waarde aan een goede relatie met haar klanten. Onze dienstverlening is erop gericht om deze relatie in stand te houden. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de dienstverlening van RecreatieVerzekeringen.nl. Bent u niet tevreden dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk of digitaal indienen. Vermeld in uw klacht in elk geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, polis- of schadenummer en een omschrijving van uw klacht. U kunt uw klacht voorleggen aan:

 

RecreatieVerzekeringen.nl

Wassenaarweg 40

6843 NW ARNHEM

E-mail: info@recreatieverzekeringen.nl

Telefoon: 085 - 0027540

 

Binnen 5 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw klacht. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht sturen wij u een inhoudelijke reactie. Mochten wij meer tijd nodig hebben om inhoudelijk op uw klacht te reageren, dan brengen wij u daarvan op tijd op de hoogte. 

Voor het versturen van uw klacht kunt u ook gebruik maken van het contactformulier. U vindt het contactformulier door hier te klikken.

Kifid

Mocht het oordeel van RecreatieVerzekeringen.nl onverhoopt niet tot uw tevredenheid stemmen, kunt u zich wenden tot:

Stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG DEN HAAG

Telefoon: 070 - 333 89 99

Website: www.kifid.nl